موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)
تاريخ ارايه اسناد و همچنین دریافت اسناد اين طرح پايان يافته است

در صورت وجود مشکل با واحد مربوطه تماس حاصل فرماييد