موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تولید مایع خنک کننده با عمر طولانی (Extended Life Coolant (ELC))

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
  • شماره: 1400-035
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح: در مرحله ارزیابی اولیه
الف) محلول ارایه شده باید:
1. تست‌های فیزیکی و شیمیایی
2. خواص قابل قیاس با خنک کننده‌های دیگر
3. تست کاربردی و
4. تست میدانی
را با موفقیت پشت سر بگزارد. ELC ساخته شده باید بتواند در حداقل 6 موتور کاترپیلار به مدت حداقل 7000 ساعت کار کند و در هر 500 ساعت باید برای تست pH، خوردگی فلزی، آلودگی، تمرکز بازدارنده خوردگی و از بین رفتن قلیائیت نمونه برداری انجام شود. بعد از 7000 ساعت باید همه قطعات موتور باز شود و از نظر خوردگی و سایش بررسی شود.
ب) تیم پیشنهاد دهنده، سابقه فعالیت در حوزه مواد ساخت مواد شیمیایی را داشته باشد و اعضای تیم دارای تحصیلات و تجربه متناسب با طرح باشند.
ج) ماده تولید شده باید توانایی کار به مدت زمان مزبور را داشته باشد و پس از تست میدانی در مدت زمان مشخص، مورد تایید قرار خواهد گرفت.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول