موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تحقیق بازار بر روی یک محصول غذایی نوستالژیک و فرموله سازی طعم

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
  • شماره: 1400-040
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح: در مرحله فراخوان
در راستای توجه و تکیه بر توانمندی‌های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”تحقیق بازار بر روی یک محصول غذایی نوستالژیک و فرموله سازی طعم“ از کلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول