موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

بومی‌سازی یک دستگاه سبد سانتریفیوژ بچ (Batch)

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
  • شماره: 1400-042
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح: مرحله فراخوان
در راستای توجه و تکیه بر توانمندی‌های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”بومی‌سازی یک دستگاه سبد سانتریفیوژ بچ (Batch)“ از کلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول