موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ترمیم رویه بتنی راه‌ها بدون اخلال در ترافیک عبوری

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
  • شماره: 1400-043
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح: در مرحله فراخوان
رویه بتنی آزادراه تهران-شمال به دلایل مختلفی از قبیل ضعف در ساختار بتن و وجود پاره‌ای عوامل مخرب محیطی همچون سیکل‌های مداوم ذوب و یخ، در بعضی نقاط دچار پوسته شدگی و آسیب شده است. ترمیم این نقاط مستلزم وصله‌کاری موضعی یا عمقی است که می‌تواند منجر به اخلال در ترافیک عبوری آزادراه و در نتیجه کاهش شدید راندمان و کارایی مسیر شود. از این رو، استفاده از مواد و روش‌های نوین ترمیم رویه‌های بتنی که توقف یا اخلال در ترافیک عبوری را به حداقل ممکن برساند، در صورت صرفه اقتصادی بسیار راه‌گشا و مؤثر خواهد بود. با توجه به موارد مذکور، هدف از پروژه حاضر، ترمیم رویه بتنی آزادراه بدون اخلال عمده در ترافیک عبوری است.
موارد فنی و زیرساخت‌های مورد انتظار کارفرما عبارتند از:
1) پیمانکار از کادر فنی مجرب و آزمایشگاه‌های مجهز در این حوزه برخوردار باشد.
2) پیاده‌سازی روش پیشنهادی بایستی بدون اخلال جدی در ترافیک عبوری و در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.
3) مواد و روش‌های مورد استفاده نباید آسیبی به سایر اجزای راه بزند.
4) مواد و روش‌های کاربردی اثرات زیست محیطی مخرب نداشته باشد.
5) مواد و روش‌های مورد استفاده برای خودروهای عبوری اثر مخرب نداشته باشد.
6) روش تولید و اجرا قابل دسترسی باشد.
7) دوام و پایایی و سایر مشخصات فنی می‌بایست تأمین شوند.
8) ترمیم رویه بتنی منجر به افزایش یا کاهش نامتعارف اصطکاک و در نتیجه کاهش ایمنی راه نشود.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول