موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ساخت و طراحی دستگاه اینترمیکس و فیلر مجهز به سیستم PLC به صورت یکپارچه

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
  • شماره: 1400-051
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در راستای توجه و تکیه بر توانمندی‌های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت و طراحی دستگاه اینترمیکس و فیلر مجهز به سیستم PLC به صورت یکپارچه از کلیه فناوران توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول