موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی و برنامه نویسی نرم افزار اطلاعات و مدیریت گاوداری پرواری

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
  • شماره: 1400-053
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
مدیریت بهینه و علمی- اقتصادی گاوداری پرواری صنعتی (پرورش گاو گوشتی و پرواربندی صنعتی) نیازمند سیستم سازی در تمام بخش های آن می باشد. این بخش ها شامل تغذیه و خوراکدهی، سلامت و بیماری ها، آمار و اطلاعات و احتمالا برنامه های ژنتیکی می باشد. لذا تجمیع و ارائه اصولی و غیرپیچیده این اطلاعات، نقش عمده ای در تسهیل مدیریت فنی و اقتصادی واحدهای پرواربندی خواهد داشت. توسعه نرم افزار و برنامه کامپیوتری که بتواند به نحو غیرپیچیده و در عین حال جامعی حیطه های فوق را پوشش دهد، می تواند مدیریت واحدهای پرواربندی صنعتی را به طور کارآمدی بهبود بخشد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول