موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تولید اسپرم تعیین جنسیت شده ماده زا با هدف سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی گله های بز شیری

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
  • شماره: 1400-054
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
مواد ژنی مورد استفاده در باروری دام‌های ماده (اسپرم دام نر ممتاز) که امروزه از منابع خارجی و داخلی قابل تامین است، مخلوطی از انواع سلول‌هایی است که هر کدام ممکن است دارای یکی از جفت کرومزوم جنسی تولید کننده دام نر یا ماده باشد. از آنجایی که عامل تعیین کننده جنسیت در بزها نوع اسپرم دام نر (x یا y) می باشد، لذا این اسپرم‌ها به صورت تصادفی می‌توانند منجر به تولد دام نر یا ماده شوند که این امر مطلوب نمی باشد. لذا از کلیه افراد و شرکت ها و فناوران توانمند در زمینه تولید اسپرم تعیین جنسیت شده ماده زا دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول