موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ساخت کاغذ چاپ ترانسفر حرارتی طلاکوب در پارچه چادرمشکی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
  • شماره: 1400-055
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
یکی از مهم‌ترین روش‌های چاپ، چاپ ترانسفر حرارتی می‎‎باشد. در این نوع چاپ، ابتدا طرح بر روی کاغذ مورد نظر طراحی و سپس با استفاده از دستگاه های پرس حرارتی بر روی سطح منتقل میشوند. لازم به ذکر است که چاپ ترانسفر حرارتی با چاپ سابلیمیشن متفاوت است. در چاپ سابلیمیشن فرایند انتقال طرح به پارچه از طریق پدیده تصعید (تبدیل جامد به گاز) در اثر حرارت و سپس چگالش (تبدیل گاز به جامد) در اثر خنکسازی اتفاق میافتد و بدین ترتیب طرح درون ساختار پارچه نقش میبندد. در خط تولید چادر مشکی، در انتهای خط و پس از تکمیل نهایی پارچه و پیش از بسته بندی آن، از چاپ طلایی روی حاشیه و انتهای رول پارچه استفاده می گردد تا مشخصات پارچه توسط این طرح نمایان شود.در حال حاضر دانش فنی تهیه این کاغذهای چاپی حرارتی در اختیار محققان داخلی نیست و کاغذهای چاپی با طرح مدنظر کاملاً وارداتی میباشند. لذا با توجه به شرایط تحریم، طراحی و تولید این کاغذهای چاپی بسیار ضروری است.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول