موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی و ساخت دستگاه بافت‌سنج

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
  • شماره: 1400-058
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
آزمایش بافت، آزمایشی است با سابقه طولانی که به منظور سنجش خواص مکانیکی و فیزیکی مواد خام، ساختار مواد غذایی و نیز در کنترل کیفی اولیه و نهایی مواد مورد توجه قرار گرفته است. جهت افزایش دقت سنجش بافت و تجزیه و تحلیل خواص مکانیکی مربوطه از نرم افزارهای تخصصی شامل الگوریتم‌های اساسی استفاده می‌شود. با توجه به عدم نیاز این فرآیند به دخالت انسان، نتایج به دست آمده مصون از اثرگذاری سلایق اشخاص در نتایج آزمایش می‌باشند.
با توجه به نیاز صنایع غذایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به این محصول دانش‌بنیان مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد از کلیه فناوران توانمند جهت ”طراحی و ساخت دستگاه بافت‌سنج“ با ویژگی‌هایی که در ادامه آمده است دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول