موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت پروژه سازمانی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
  • شماره: 1400-061
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در یک سیستم یکپارچه مدیریت پروژه، داده‌ها و اطلاعات منابع هر پروژه شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تجهیزات، بالانس مصالح و سایر منابع و فرآیندهای مختلف مدیریت پروژه، مستندسازی شده و سوابق و فایل‌های مرتبط با هر فرآیند، علاوه بر فرم‌های اطلاعاتی مورد نیاز در سامانه ذخیره می‌شود. هدف از اجرای پروژه حاضر، سرعت بخشی به فرآیند جمع‌آوری داده‌های متنوع در سطح پروژه‌ها و کنترل زمانبندی اجرای فرآیند و گردش‌های مورد نیاز در سطح هر پروژه و سپس در سطح سازمان متولی اجرای پروژه می‌باشد. مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در راستای حمایت از متخصصان و فناوران داخلی در نظر دارد به منظور رفع نیاز فناورانه شرکت ملی ساختمان (زیرمجموعه هلدینگ پایا سامان پارس وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) از کلیه فناوران توانمند در این حوزه که قادر به ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ایجاد و پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه مدیریت پروژه می‌باشند، جهت شرکت در طرح حاضر دعوت به عمل آورد.
موارد فنی و زیرساخت‌های مورد انتظار کارفرما عبارتند از:
1) شرکت فناور از کادر فنی مجرب و امکانات و تجهیزات مناسب در این حوزه برخوردار باشد.
2) امکان تبادل خودکار داده با نرم‌افزارهای متداول در زمینه مدیریت و کنترل پروژه و تولید گزارش‌های زمانبندی و کنترل پروژه از فایل‌های نرم‌افزاری پایه (نظیر MSP، P6 ، اکسل و ...)
3) ارائه راهکارهای شرکت‌های فناور جهت ایجاد یکپارچگی در سیستم و کنترل خودکار صحت‌سنجی داده‌های ورودی در سیستم یکپارچه بر اساس مغایرت‌گیری در فرم‌ها و گزارش‌های مرتبط مورد انتظار است.
4) شرکت فناور، علاوه بر برخورداری از دانش فنی مناسب، بایستی از حسن سابقه انجام کار در حوزه پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در شرکت‌های پیمانکاری صنعت ساخت و پروژه‌های عمرانی برخوردار باشد و امکان ارائه محصول و نمونه‌های اجرایی موجود و ارزیابی آن در جلسات کارشناسی را داشته باشد.
5) نمونه اجرایی مذکور بایستی از تمامی استانداردها، گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های لازم در این خصوص برخوردار باشد.
6) چنانچه هسته اصلی راه‌حل ارائه شده، تولید شده در داخل کشور باشد، پیشنهاد فنی در اولویت قرار خواهد داشت.
با توجه به موارد مذکور، بدیهی است که بهترین راهکار با کمترین هزینه به عنوان مناسب‌ترین گزینه جهت پیاده‌سازی سیستم یکپارچه انتخاب خواهد شد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول