موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی و ساخت دستگاه گرده افشان مکانیزه خرما با قابلیت حرکت مناسب در شرایط ناهموار زمین

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
  • شماره: 1400-063
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
با توجه به اینکه گرده‌افشانی یکی از مهمترین عملیات نخل داری و نیازمند به کارگر ماهر است و انجام آن در شرایط سنتی دارای هزینه و زمان زیادی می‌باشد، استفاده از دستگاه گرده‌افشانی به صورت مکانیزه، سهولت در عملیات گرده‌افشانی و کاهش در هزینه را به همراه دارد. اما از آنجا که محل قرارگیری باغات خرمای مورد نظر از لحاظ توپوگرافی دارای پستی و بلندی زیادی می باشند، دستگاه های رایج برای حمل و نقل در این باغات دچار مشکل می باشند. لذا این مؤسسه از کلیه فناوران توانمند در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات مکانیزه، جهت ثبت نام در این طرح فناورانه دعوت به عمل می‌آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول