موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طرح توسعه ای و فناورانه برای پساب یک واحد لبنی از کارخانجات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
  • شماره: 1400-066
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
این نیاز فناورانه مربوط به یکی از شرکت های تولید کننده محصولات غذایی و لبنی است که محصولات لبنی متفاوتی را در سبد کالای خود دارد.
تصفیه خانه پساب این شرکت در حال حاضر با روش های معمول بیولوژیکی مشغول کار می باشد و پساب آن را به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست می رساند. روش های استفاده شده برای انجام فرایند تصفیه، به فرایندهای چربی گیری، تصفیه بی هوازی و هوازی و ته نشینی لجن و کلرزنی خلاصه می شود.
ابعاد این نیاز فناورانه با توجه به جدی بودن مسئله آب و ضرورت بازگردانی مصرف آب به دو قسمت بازچرخانی پساب و همچنین احداث و تکمیل تصفیه خانه تفکیک می شود.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول