موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

امکان بهره‌برداری از تکنیکها و روش‌های فناورانه برای مجتمع‌سازی آبرسانی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-071
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
با بکارگیری فناوری و یا روش‌های نوآورانه‌ در مراحل مختلف طراحی تا بهره‌برداری و یا استفاده از تجهیزات مناسب با شرایط خاص روستاهای کشور و البته ایجاد تمهیدات مختلفی برای کاهش انرژی مورد نیاز و یا تسهیل راه‌های تامین آن همراه با کاهش هزینه‌ها، می‌توان بسترهای مناسبی برای حل موضوع اساسی ایجاد دسترسی به آب شرب سالم برای روستاهای محروم و حاشیه شهرها به صورت یکپارچه و از طریق مجتمع‌های آبرسانی مهیا نمود.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول