موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

استفاده از منابع آب جایگزین بر اساس فناوری‌های نوین و پتانسیلهای منطقه‌ای و روش‌های جدید برای تصفیه آب

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-072
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
ظرفیت برخی از مناطق فرصت طرح ایده‌های جدید را برای تامین آب از منابع آب‌های شور، لب شور، آب باران، آب خاکستری و بخار هوا فراهم می‌کند. برای مثال استحصال آب باران یا بخار آب در هوا مواردی است که از گذشته در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در دهه‌های اخیر فراموش شده‌اند. در شرایط کنونی افت کمی و کیفی منابع آب، دوباره می‌توان این ظرفیت‌ها را مورد توجه قرار داد.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول