موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

امکان بهره‌برداری از انرژی‌های ارزان و در دسترس جهت انتقال آب

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-073
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در بسیاری از روستاهای کوچک یا سکونتگاه‌های موقتی و عشایری، مساله دسترسی به آب در تعامل نزدیکی با مساله دسترسی به برق است. به طوری که ممکن است در آن محدوده منابع آبی وجود داشته باشد که استحصال آن نیازمند پمپاژ است. در چنین مواردی فراهم کردن انرژی با استفاده از تکنولوژی‌های نو می‌تواند به طور هم‌زمان مساله آب و برق را حل کند و تاثیر بسیار زیادی را برای توسعه پایدار مناطق روستایی بهره‌مندی ساکنان آن داشته باشد.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول