موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

به کارگیری فناوری‌های نوین در سامانه‌های آبرسانی و نظارت بر شبکه با هدف کاهش تلفات و افزایش عمر سیستم

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-074
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
از عوامل عمده‌ای که باعث عدم دسترسی روستاهای محروم و دورافتاده و حتی حاشیه برخی از شهرها شده است، نارسایی و وجود مشکل و کمبود در یکی از اجزای سامانه آبرسانی است. این مساله ممکن است از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر متفاوت باشد و با توجه به شرایط مختلف مناطق روستایی هدف، نیاز به خلق و استفاده از روش‌های نو بجای روش‌ها و ابزار مرسوم و سنتی است.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول