موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

جمع‌آوری آمار و اطلاعات پایه در خصوص پارامترهای مختلف کمی، کیفی و نقاط هدف مصارف شرب روستایی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-076
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
شناسایی صحیح مساله و ارائه سیاست برای مواجهه با آن نیازمند شناخت دقیق مبتنی بر آمار و اطلاعات پایه است. بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات ممکن است اولویت‌بندی درستی از مناطق هدف مداخله و نوع اقدام صورت نگیرد و از منابع به درستی استفاده نشود. اگر چه پوشش آمار و اطلاعات مربوط به آب و فاضلاب روستاها نسبتا مناسب است، اما در ارتباط با مناطق روستایی کوچک و محروم و حاشیه شهرهای کشور، بسیار ضعیف است. پراکندگی روستاها در چنین مناطقی و تعدد پارامترها موجب شده است که شیوه‌های رایج جمع‌آوری اطلاعات کارامد نباشد و دستیابی به اهداف مورد نظر پروژه مستلزم بهره‌گیری از نوآوری‌هایی در جمع‌آوری آمار و اطلاعات است.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول