موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

امکان ایجاد انعطاف در مراحل و ابزار ذخیره‌سازی و توزیع و انتقال آب براساس تحلیل‌ها و توزیع‌های جمعیتی واقعی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-078
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در بسیاری از روستاهای کشور، مخصوصا در مناطق توریستی، چالش قطعی آب یا کاهش فشار شبکه ناشی از عدم کفایت منبع تامین آب نیست؛ بلکه این مساله تنها در زمان پیک مصرف ایجاد می‌شود. بنابراین افزایش منابع آب روستا پاسخی برای مساله‌ای است که اشتباه تشخیص داده شده است. در چنین مواردی به جای افزایش منابع تامین آب یا تغییرات گسترده در شبکه توزیع، می‌توان زیرساخت‌های ذخیره آب را متناسب با نیاز تغییر داد و یا از روش‌های فناورانه مدیریتی برای مدیریت منابع آب موجود برای تامین حداکثری نیاز استفاده نمود.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول