موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تعیین و تملک حریم بهداشتی منابع تأمین‌کننده آب

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-079
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
وجود آلاینده‌ها در محدوده چاه‌های تامین آب شرب، همچون کودها و سموم کشاورزی، فضولات دامی، فاضلاب انسانی یا پساب صنعتی، مخصوصا در مناطق با روستاهای متعدد در مجاورت یکدیگر (همچون شمال کشور)، مسائل کیفی برای آب شرب ایجاد کرده است. در این موارد با شناسایی صحیح مساله، می‌توان به اقدام متناسب، به ویژه با حفاظت از حریم منبع تامین آب پرداخت.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول