موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

کاهش مقدار پارامتر TDS در پساب شهر صنعتی کاوه

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
  • شماره: 1400-084
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
از آنجایی که تأمین آب شهر صنعتی کاوه از قنات و چاه با مقدار میانگین املاح محلول TDS = 1900 ppm صورت می‌گیرد، این میزان املاح در فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه حدود 3 برابر افزایش می‌یابد. با توجه به مشکلات و محدودیت‌های منابع آبی موجود و نیاز مبرم به استفاده مجدد از آب تصفیه شده در مصارف صنعتی و کشاورزی، چنانچه بتوان مقدار پارامتر TDS را با صرف هزینه اندک به میزان 1000 میلی‌گرم بر لیتر رسانید، علاوه بر تأمین نیازهای موجود، موجب افزایش درآمد حاصل از فروش آب نیز خواهد شد. در همین راستا، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند به منظور حمایت از متخصصان و فناوران داخلی در نظر دارد جهت رفع نیاز فناورانه شرکت شهر صنعتی کاوه (زیرمجموعه هلدینگ پایا سامان پارس وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)، با افراد و شرکت‌های توانمند در این حوزه تعامل و همکاری نماید. هدف از اجرای طرح حاضر، استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در مصارف صنعتی با TDS = 1000 ppm (به همراه کاهش رنگ یا کدورت) و مصارف کشاورزی با TDS = 2000 ppm می‌باشد.
موارد فنی و زیرساخت‌های مورد انتظار کارفرما عبارتند از:
1) شرکت فناور از کادر فنی مجرب و امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب برخوردار باشد.
2) کاهش پارامتر TDS از مقدار میانگین 5136 میلی‌گرم بر لیتر به حدود 1000 میلی‌گرم بر لیتر به روشی کم هزینه
3) کاهش رنگ یا کدورت پساب

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول