موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تهیه و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب شرب و ارتقای فرهنگ مصرف آب

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-085
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
اگر چه تامین آب سالم نیازمند فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز این هدف است، اما همه مسائل منحصر به زیرساخت نخواهد بود. آگاهی جامعه از انواع آلودگی و نحوه پیشگیری از آلودگی یا نحوه مواجهه با آن می‌تواند افراد را در دسترسی به آب سالم و جلوگیری از بیماری توانمند کند. اگر چه توجه به بهداشت در میان روستاییان ایران امری رایج است، اما برخی از مسائل مربوط به بهداشت آب و فاضلاب ممکن است از توجه آنها پنهان شود که نیاز به آگاهی‌بخشی مناسب دارد.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول