موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تحقیق، توسعه، طراحی و ساخت خط تولید درب آسان بازشو (Open-Easy cap)

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
  • شماره: 1400-088
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
با توجه به نیاز صنایع نوشیدنی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به استفاده از تکنولوژی درب آسان بازشو (Easy-open cap) مؤسسه دانشمند در نظر دارد از کلیه فناوران توانمند جهت تحقیق، توسعه، طراحی و ساخت خط تولید این تکنولوژی با ویژگی‌هایی که در ادامه آمده است دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول