موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ساخت پکیج تصفیه پساب بهداشتی دستگاه حفاری خشکی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • شماره: 1400-092
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی از جمله مهم ترین مسائل پیش روی شرکت های صنعتی و نهادهای کشوری است. اهمیت تصفیه این پساب ها از آن روست که از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بالطبع از تخریب منابع زیستی جلوگیری می شود و در بسياري موارد نيز با استفاده مجدد از آب حاصل از تصفیه پساب، امکان صرفه جویی قابل توجه، در مصرف آب فراهم می شود. لذا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تصمیم به اجرای مدیریت پساب بهداشتی (به شیوه جدید) بر روی دستگاه های حفاری داشته که به منظور نیل به این مهم استقرار پکیج های تصفیه پساب بهداشتی را در دستور کار خود قرار داده است.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول