موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت نوین منابع آبی و استفاده از فناوری های آبیاری هوشمند به صورت یکپارچه و پایدار

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
  • شماره: 1400-094
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در راستای توجه و تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد از کلیه شرکت ها و فناوران توانمند در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت نوین منابع آبی و استفاده از فناوری های آبیاری هوشمند به صورت یکپارچه و پایدار، دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول