موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

فناوری های نوین احیای زمین های غیرحاصلخیز برای کشت زراعی و باغی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
  • شماره: 1400-095
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در راستای توجه و تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد از کلیه شرکت ها و فناوران توانمند در زمینه فناوری های نوین احیای زمین های غیرحاصلخیز برای کشت زراعی و باغی، دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول