موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تصفیه پساب و بازچرخانی آن برای واحد نوشابه سازی، آب‌میوه و بسته‌بندی آب

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
  • شماره: 1400-096
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
کمبود آب در سال های اخیر سبب شده است که اهمیت تصفیه پساب و بازچرخانی آن بیش از پیش افزایش پیدا کند. تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی از جمله مهم ترین مسائل پیش روی شرکت های صنعتی و نهادهای کشوری است. اهمیت تصفیه این پساب ها از آن روست که از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بالطبع از تخریب منابع زیستی جلوگیری می شود و در بسياري موارد نيز با استفاده مجدد از آب حاصل از تصفیه پساب، امکان صرفه جویی قابل توجه، در مصرف آب فراهم می شود.در صنایع آب‌میوه و نوشابه سازی آب نقش کلیدی دارد و ضروری است که آب حاصل از شست و شو و پساب با تصفیه با فناوری‌های نوین تصفیه پساب به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برسد و بخشی از آن به چرخه فرایند بازگردد. پساب حاصل عمدتا حاصل از شستشوی شیشه‌های نوشابه، شستشوی ماشین آلات، مخازن و سالن‌های تولید است و بیشترین حجم فاضلاب تولیدی در این صنعت را واحد بطری شویی به خود اختصاص می‌دهد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول