موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ساخت نانو بی.تی.اس برای شبکه های مخابراتی نسل چهارم

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
  • شماره: 1400-109
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
با وجود گسترش تکنولوژی مخابرات سیار در سراسر دنیا و همچنین در داخل کشور، بخش
عمده زیرساخت های مخابراتی کشور بخصوص در حوزه مخابرات سیار وارداتی بوده
و از طریق شرکت های خارجی تأمین می گردد. این امر علاوه بر تاثیرات منفی از قبیل خروج ارز
از کشور، وابستگی اپراتورها به شرکت های خارجی و آسیب پذیری در برابر تحریم، می تواند
از منظر امنیت اطلاعات و امنیت سایبری نیز کاملاً نگران کننده باشد. به همین دلیل تأمین
انواع تجهیزات زیرساختی شبکه مخابرات سیار در داخل کشور بسیار حائز اهمیت است.
از طرفی یکی از تجهیزات بسیار مهمی که در شبکه های مخابرات سیار مورد استفاده قرار
می گیرد، دستگاه های نانو بی-تی-اس است. این دستگاه جهت رفع مشکل پوشش دهی
در اماکن شلوغ نظیر مراکز تجاری پر جمعیت، استادیوم ها، اماکن پرتردد شهر و یا برای
رفع موقت مشکل پوشش دهی مخابرات سیار در مراسمات و تجمعات مختلف مورد استفاه
قرار می گیرد. این دستگاه علاوه بر تقویت سیگنال دهی آنتن، ظرفیت جدیدی نیز به شبکه
می افزاید و از این طریق می تواند کاربران بیشتری را به شبکه متصل نماید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول