موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تولید عمق دهنده های رنگ (مورد مصرف در تکمیل پارچه چادر مشکی)

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
  • شماره: 1401-104
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
یکی از مشکلات موجود در الیاف مصنوعی و به ویژه الیاف پلی استر، پایین بودن عمق رنگ حاصل از رنگرزی در مقایسه با الیاف طبیعی است. برای مثال، رنگرزی پارچه پلی استر با رنگ مشکی حتی با استفاده از مقدار رنگزای زیاد منجر به ایجاد رنگ مشکی تیره نمی شود و افزایش مقدار رنگزا نیز منجر به برنزه شدن و ثبات سایشی پایین می شود. زمانی که پارچه خیس می شود و عمق رنگ پارچه افزایش می یابد، می توان پارچه را با موادی که دارای ضریب شکست پایین هستند تکمیل کرد و عمق رنگ را افزایش داد.
پارچه پلی استر رنگرزی شده با رنگ دیسپرس عموما ظاهری براق و روشن دارد و افزایش غلظت رنگ به منظور افزایش عمق رنگی چاره ساز نمی باشد. کاهش عمق رنگ در الیاف پلی استر تحت تاثیر دو عامل می باشد الف) سطح مقطع لیف پلی استر مدور است؛ لذا انعکاس نور منظم و روشنایی بیشتر می باشد و به همین دلیل رنگ روشن تر به نظر می رسد. (ب) ضریب شکست لیف: ضریب شکست پلی استر نسبت به سایر الیاف بیشتر است لذا برای مشکی تر شدن رنگ باید ضریب شکست را کاهش داد. در حال حاضر، مواد مورد استفاده در خط تکمیل چادر مشکی از نوع ماده عمق دهنده وارداتی بوده و عمق رنگ خوبی روی پارچه ایجاد می کند. تولید این مواد در داخل کشور، علاوه بر تقویت تولید و استفاده از پتانسیل های داخلی موجود، موجب صرفه جویی ارزی و زمانی نیز خواهد گردید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول