موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت پروژه سازمانی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
  • شماره: 1401-106
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
سیستم مدیریت یکپارچه، سیستمی است که سازمان برای مدیریت کلیه امور فرآیندی خود بکار می‌برد تا بتواند به اهداف استراتژیک سازمان دست یابد و بطور متوازن اهداف ذینفعان خود را برآورده سازد. در یک سیستم یکپارچه مدیریت پروژه، داده‌ها و اطلاعات منابع هر پروژه شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تجهیزات، بالانس مصالح و سایر منابع و فرآیندهای مختلف مدیریت پروژه، مستندسازی شده و سوابق و فایل‌های مرتبط با هر فرآیند، علاوه بر فرم‌های اطلاعاتی مورد نیاز در سامانه ذخیره می‌شود. در این سیستم دوباره‌کاری‌های مستندسازی به حداقل می‌رسد تا کارآیی و بهره‌وری سیستم مدیریت یکپارچه تضمین گردد. بدین ترتیب با پیشگیری از وقوع دوباره‌کاری در سیستم یکپارچه می‌توان به یک فرآیند مدیریتی کاراتر دست یافت. بنابراین به منظور سرعت بخشی به فرآیند جمع‌آوری داده‌های متنوع در سطح پروژه‌ها و کنترل زمانبندی اجرای فرآیند و گردش‌های مورد نیاز در سطح هر پروژه و سپس در سطح سازمان متولی اجرای پروژه، پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه مدیریت پروژه ضروری می باشد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول