موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

اجرای طرح واقعیت افزوده و واقعیت مجازی برای بازدید از موزه ها

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
  • شماره: 1401-111
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
کاربردهای استفاده از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در حوزه های متنوع آموزشی و هنری و صنعتی و.... بسیار است. یکی از کاربردهای مناسب این تکنولوژی استفاده از آن در بازدید از موزه هاست.
طبیعتا به دلیل محدودیت زمانی و گاها محدودیت مکانی، امکان بازدید از موزه و آثار آن به صورتی که در اختیار بازدید کننده باشد، وجود ندارد.کما اینکه بسیاری از آثار به دلیل خاص بودن، امکان بازدید از فاصله نزدیک و یا استفاده از آنها وجود ندارد. همچنین این تکنولوژی کمک شایانی در امر انتقال اطلاعات مربوط به اثر به بازدید کننده دارد. استفاده از این تکنولوژی به غیر از اینکه میتواند تجربه متفاوت و بسیار جالبی را برای بازدید کننده به همراه داشته باشد، موجب تبلیغ بازدید از موزه ها شده و رغبت افراد را به این مساله بیشتر کند. همچنین در بحث توریستی هم با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی ، استفاده از آن میتواند اثر بسیار مناسبی بر مساله گردشگری و بهبود و تصحیح دیدگاه توریست ها نسبت به سطح پیشرفت کشورمان داشته باشد. همچنین از مزیت های این تکنولوژی میتوان به بهبود کیفیت بازدید، کم تر شدن بار کاری نیروهای موزه، ایجاد تعامل بین بازدیدکننده ها و آثار، همگام بودن با تکنولوژی های روز دنیا که در موزه ها استفاده می شوند، ایجاد بستر جهت بازدید مجازی و از راه دور موزه اشاره کرد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول