موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی و ساخت دستگاه تست تایر

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
  • شماره: 1401-112
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
یکی از آزمون‌های رایج ایمنی در صنعت تایر آزمون درام می‌باشد که در سرعت‌های مختلف و تحت بارهای متفاوت، عملکرد تایر را شبیه‌سازی می‌نماید. این آزمون، تنها حرکت خودرو در مسیر مستقیم را شبیه‌سازی می‌نماید و حرکت در مسیرهای منحنی و اِعمال فشارهای جانبی و سایر تنش‌ها به تایر را شامل نمی‌شود. در این آزمون یک استوانه فلزی (غلتک یا درام) نقش جاده را ایفا می‌نماید و یک ایستگاه (هرزگرد یا اسپیندل) نقش خودرو را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که ایجاد سرعت موردنظر در دستگاه‌های درام تست، وظیفه درام، و ایجاد بار مدنظر، وظیفه ایستگاه هرز گردی است که تایر بر روی آن نصب می‌گردد. در حال حاضر دستگاههاي مختلف درام تست ساخت شرکتهاي اروپایی و آسیایی و حتی چینی قابل تهیه و واردات میباشد، اما ساخت داخلی این دستگاه موجب صرفه جویی ارزي و نیز کاهش هزینه هاي تعمیر و نگهداري و بعلاوه رونق صنعت ماشین سازي داخلی خواهد شد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول