موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

گسترش مجتمع‌های توزیع آب به جای تأسیسات پراکنده توزیع آب در روستاها

فروش اسناد این طرح موقتا امکان پذیر نمی باشد.

در صورت وجود مشکل با واحد مربوطه تماس حاصل فرماييد