موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طرح‌های حوزه آب

گسترش مجتمع‌های توزیع آب به جای تأسیسات پراکنده توزیع آب در روستاها

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
در بسیاری از مناطق روستایی، مخصوصا نقاطی که دسترسی محلی به آب کافی و با کیفیت دچار مشکل شده است به ناچار باید به سراغ مجتمع‌های متمرکز برای تامین آب چندین روستا پرداخت. دستاورد چنین مجتمع‌هایی تحت پوشش دادن آب شرب سالم برای جمعیت بالا و بهبود مدیریت و خدمات‌رسانی است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

تهیه و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب شرب و ارتقای فرهنگ مصرف آب

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
اگر چه تامین آب سالم نیازمند فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز این هدف است، اما همه مسائل منحصر به زیرساخت نخواهد بود. آگاهی جامعه از انواع آلودگی و نحوه پیشگیری از آلودگی یا نحوه مواجهه با آن می‌تواند افراد را در دسترسی به آب سالم و جلوگیری از بیماری توانمند کند. اگر چه توجه به بهداشت در میان روستاییان ایران امری رایج است، اما برخی از مسائل مربوط به بهداشت آب و فاضلاب ممکن است از توجه آنها پنهان شود که نیاز به آگاهی‌بخشی مناسب دارد.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

دفع صحیح و اصولی فاضلاب و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در حومه‌ی شهرهای صنعتی

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
فاضلاب تولید شده در جوامع روستایی و یا حاشیه شهرهای صنعتی بایستی به نحو مناسبی جمع‌آوری و دفع گردد. در برخی از مناطق به دلیل بافت زمین‌شناسی و یا تمرکز جمعیت، استفاده از روش‌های سنتی چاه جذبی، آلودگی محیط‌زیست روستا را به همراه خواهد داشت. توسعه زیرساخت‌های لازم و آموزش جامعه برای شناخت فاضلاب و اهميت دفع صحيح آن، شناخت بيماري‌هاي مرتبط با دفع غير بهداشتي فاضلاب، تاثير فاضلاب بر زندگي روزمره ساکنين روستا و دفع صحيح فاضلاب از ضروریات بهبود وضعیت بهداشت در روستاها است.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

تعیین و تملک حریم بهداشتی منابع تأمین‌کننده آب

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
وجود آلاینده‌ها در محدوده چاه‌های تامین آب شرب، همچون کودها و سموم کشاورزی، فضولات دامی، فاضلاب انسانی یا پساب صنعتی، مخصوصا در مناطق با روستاهای متعدد در مجاورت یکدیگر (همچون شمال کشور)، مسائل کیفی برای آب شرب ایجاد کرده است. در این موارد با شناسایی صحیح مساله، می‌توان به اقدام متناسب، به ویژه با حفاظت از حریم منبع تامین آب پرداخت.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

امکان ایجاد انعطاف در مراحل و ابزار ذخیره‌سازی و توزیع و انتقال آب براساس تحلیل‌ها و توزیع‌های جمعیتی واقعی

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
در بسیاری از روستاهای کشور، مخصوصا در مناطق توریستی، چالش قطعی آب یا کاهش فشار شبکه ناشی از عدم کفایت منبع تامین آب نیست؛ بلکه این مساله تنها در زمان پیک مصرف ایجاد می‌شود. بنابراین افزایش منابع آب روستا پاسخی برای مساله‌ای است که اشتباه تشخیص داده شده است. در چنین مواردی به جای افزایش منابع تامین آب یا تغییرات گسترده در شبکه توزیع، می‌توان زیرساخت‌های ذخیره آب را متناسب با نیاز تغییر داد و یا از روش‌های فناورانه مدیریتی برای مدیریت منابع آب موجود برای تامین حداکثری نیاز استفاده نمود.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

شناسایی و رفع گلوگاه‌ها در پروژه‌ها و فرایندهای آب‌رسانی با تمرکز بر صرفه‌جویی هزینه‌ها

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
در حال حاضر طرح‌های مختلف آبرسانی روستایی در کشور تعریف و در دست اجرا و پیگیری می‌باشد و یا نیاز به اقدام جهت اجرای آنان دارد. طراحی و حتی شروع اجرای بسیاری از این طرح‌ها مربوط به ده‌ها سال قبل است و اکنون لازم است با بازنگری در فرایندها، اتمام یا اصلاح طرح را با هزینه کمتری پیش برد. از این‌رو تعیین مسیرهای بحرانی برای شناسایی تاثیر عملکرد اعتباری بر اجرا و بهره‌برداری طرح‌های آبرسانی، به‌کارگیری روش‌های مختلف با هدف ارزان‌سازی و کاهش هزینه‌های مورد نیاز طرح‌ها و همچنین ارائه راه‌حل‌هایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع مشکلات آب شرب روستایی خواهد داشت.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

جمع‌آوری آمار و اطلاعات پایه در خصوص پارامترهای مختلف کمی، کیفی و نقاط هدف مصارف شرب روستایی

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
شناسایی صحیح مساله و ارائه سیاست برای مواجهه با آن نیازمند شناخت دقیق مبتنی بر آمار و اطلاعات پایه است. بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات ممکن است اولویت‌بندی درستی از مناطق هدف مداخله و نوع اقدام صورت نگیرد و از منابع به درستی استفاده نشود. اگر چه پوشش آمار و اطلاعات مربوط به آب و فاضلاب روستاها نسبتا مناسب است، اما در ارتباط با مناطق روستایی کوچک و محروم و حاشیه شهرهای کشور، بسیار ضعیف است. پراکندگی روستاها در چنین مناطقی و تعدد پارامترها موجب شده است که شیوه‌های رایج جمع‌آوری اطلاعات کارامد نباشد و دستیابی به اهداف مورد نظر پروژه مستلزم بهره‌گیری از نوآوری‌هایی در جمع‌آوری آمار و اطلاعات است.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

شناسایی تجربیات و استفاده از دانش‌های بومی برای حل موضوعات منحصر به اقلیم و جغرافیای خاص روستاها

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
بسیاری از مسائل مدیریت آب، بخشی از ذات اقلیم ایران است و در مواجهه با آن نیز از گذشته دستاوردها و راه‌حل‌های گوناگونی در قالب دانش بومی ظهور پیدا کرده است. دانش بومی هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از دانش‌ها، ارزش‌ها و آگاهی‌های آن قوم را در برمی‌گیرد. این دانش و سرمایه فرهنگی در روش‌های تامین آب شرب مناطق مختلف کشور نیز بروز دارد و اکنون می‌توان از آن در رفع چالش‌های آبی خصوصا در حوزه مصارف شرب استفاده کرد.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

به کارگیری فناوری‌های نوین در سامانه‌های آبرسانی و نظارت بر شبکه با هدف کاهش تلفات و افزایش عمر سیستم

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
از عوامل عمده‌ای که باعث عدم دسترسی روستاهای محروم و دورافتاده و حتی حاشیه برخی از شهرها شده است، نارسایی و وجود مشکل و کمبود در یکی از اجزای سامانه آبرسانی است. این مساله ممکن است از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر متفاوت باشد و با توجه به شرایط مختلف مناطق روستایی هدف، نیاز به خلق و استفاده از روش‌های نو بجای روش‌ها و ابزار مرسوم و سنتی است.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

امکان بهره‌برداری از انرژی‌های ارزان و در دسترس جهت انتقال آب

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
در بسیاری از روستاهای کوچک یا سکونتگاه‌های موقتی و عشایری، مساله دسترسی به آب در تعامل نزدیکی با مساله دسترسی به برق است. به طوری که ممکن است در آن محدوده منابع آبی وجود داشته باشد که استحصال آن نیازمند پمپاژ است. در چنین مواردی فراهم کردن انرژی با استفاده از تکنولوژی‌های نو می‌تواند به طور هم‌زمان مساله آب و برق را حل کند و تاثیر بسیار زیادی را برای توسعه پایدار مناطق روستایی بهره‌مندی ساکنان آن داشته باشد.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

استفاده از منابع آب جایگزین بر اساس فناوری‌های نوین و پتانسیلهای منطقه‌ای و روش‌های جدید برای تصفیه آب

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
ظرفیت برخی از مناطق فرصت طرح ایده‌های جدید را برای تامین آب از منابع آب‌های شور، لب شور، آب باران، آب خاکستری و بخار هوا فراهم می‌کند. برای مثال استحصال آب باران یا بخار آب در هوا مواردی است که از گذشته در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در دهه‌های اخیر فراموش شده‌اند. در شرایط کنونی افت کمی و کیفی منابع آب، دوباره می‌توان این ظرفیت‌ها را مورد توجه قرار داد.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

امکان بهره‌برداری از تکنیکها و روش‌های فناورانه برای مجتمع‌سازی آبرسانی

 • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
با بکارگیری فناوری و یا روش‌های نوآورانه‌ در مراحل مختلف طراحی تا بهره‌برداری و یا استفاده از تجهیزات مناسب با شرایط خاص روستاهای کشور و البته ایجاد تمهیدات مختلفی برای کاهش انرژی مورد نیاز و یا تسهیل راه‌های تامین آن همراه با کاهش هزینه‌ها، می‌توان بسترهای مناسبی برای حل موضوع اساسی ایجاد دسترسی به آب شرب سالم برای روستاهای محروم و حاشیه شهرها به صورت یکپارچه و از طریق مجتمع‌های آبرسانی مهیا نمود.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.