موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

سامانه اعتبارسنجی آنلاین لیزینگ اقشار کم برخوردار

 • شماره طرح: 1400-089
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

گسترش مجتمع‌های توزیع آب به جای تأسیسات پراکنده توزیع آب در روستاها

 • شماره طرح: 1400-086
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

تهیه و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب شرب و ارتقای فرهنگ مصرف آب

 • شماره طرح: 1400-085
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

دفع صحیح و اصولی فاضلاب و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در حومه‌ی شهرهای صنعتی

 • شماره طرح: 1400-081
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

تعیین و تملک حریم بهداشتی منابع تأمین‌کننده آب

 • شماره طرح: 1400-079
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

امکان ایجاد انعطاف در مراحل و ابزار ذخیره‌سازی و توزیع و انتقال آب براساس تحلیل‌ها و توزیع‌های جمعیتی واقعی

 • شماره طرح: 1400-078
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

شناسایی و رفع گلوگاه‌ها در پروژه‌ها و فرایندهای آب‌رسانی با تمرکز بر صرفه‌جویی هزینه‌ها

 • شماره طرح: 1400-077
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

جمع‌آوری آمار و اطلاعات پایه در خصوص پارامترهای مختلف کمی، کیفی و نقاط هدف مصارف شرب روستایی

 • شماره طرح: 1400-076
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

شناسایی تجربیات و استفاده از دانش‌های بومی برای حل موضوعات منحصر به اقلیم و جغرافیای خاص روستاها

 • شماره طرح: 1400-075
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

به کارگیری فناوری‌های نوین در سامانه‌های آبرسانی و نظارت بر شبکه با هدف کاهش تلفات و افزایش عمر سیستم

 • شماره طرح: 1400-074
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

امکان بهره‌برداری از انرژی‌های ارزان و در دسترس جهت انتقال آب

 • شماره طرح: 1400-073
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

استفاده از منابع آب جایگزین بر اساس فناوری‌های نوین و پتانسیلهای منطقه‌ای و روش‌های جدید برای تصفیه آب

 • شماره طرح: 1400-072
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

امکان بهره‌برداری از تکنیکها و روش‌های فناورانه برای مجتمع‌سازی آبرسانی

 • شماره طرح: 1400-071
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

طراحی نرم افزار تخصصی مدیریت تغذیه گیاهان زراعی و باغی

 • شماره طرح: 1400-064
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

طراحی و ساخت دستگاه گرده افشان مکانیزه خرما با قابلیت حرکت مناسب در شرایط ناهموار زمین

 • شماره طرح: 1400-063
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

تولید اسپرم تعیین جنسیت شده ماده زا با هدف سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی گله های بز شیری

 • شماره طرح: 1400-054
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

طراحی و برنامه نویسی نرم افزار اطلاعات و مدیریت گاوداری پرواری

 • شماره طرح: 1400-053
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

طراحی و ساخت ایستگاه های هواشناسی با ثبت و انتقال اتوماتیک داده

 • شماره طرح: 1400-050
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل

واحد تحلیل گشتاور اتصالات دندانه‌ای (JAM System)

 • شماره طرح: 1400-036
 • مشاهده نتیجه: دریافت فایل