شبکه تحقیق و توسعه

شبکه تحقیق و توسعه دانشمند، از طریق اتصال اکوسیستم نوآوری به صنایع گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ضمن حمایت از ظرفیت های تحقیق و توسعه کشور، به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های تابعه بنیاد در بازارهای داخلی و صادراتی می پردازد. سرریز خلق شده ناشی از این مهم، زمینه ساز تسریع محرومیت زدایی در کشور و ارتقاء فناوری در صنایع بنیاد می گردد. اهداف اصلی شبکه تحقیق و توسعه به شرح زیر می باشند:

  • شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و کمک به تجاری سازی
  • بستر سازی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی نوآورانه
  • بومی سازی کالاهای گلوگاهی صنایع تحریمی
  • حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و فناوران